• sob.. cze 10th, 2023

Biznesowy Blog

Poruszaj się sprawnie po biznesowych i prawnych ścieżkach.

Dofinansowanie z PFRON na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

ByRedaktor

mar 16, 2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organizacja, która może wspierać firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne.

Zatrudnione mogą być osoby z niepełnosprawnością lekką, umiarkowaną lub znaczną, aby uzyskać status osoby niepełnosprawnej potrzebny jest odpowiedni dokument, który wydaje zespół lekarzy, czy też może być to orzeczenie lekarza z ZUS. Należy pamiętać, że każdy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki, środowisko pracy, co oczywiście dotyczy również osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z PFRON na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Zasady zatrudniania osoby niepełnosprawnej

W przypadku osób niepełnosprawnych często konieczne będzie przystosowanie budynku, mogą być to podjazdy, windy dla wózków inwalidzkich, windy krzesełkowe. Dodatkowo należy przystosować także konkretne stanowisko pracy, może być to na przykład odpowiednio przygotowane biurko. Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, otrzymują dopłaty, są to dotacje do wynagrodzenia, które mogą wynosić do 80% wynagrodzenia brutto. Dodatkowo PFRON przewiduje także dopłaty, refundację kosztów kursów oraz szkoleń dla osób niepełnosprawnych na dane stanowisko.

Rodzaj dofinansowania będzie uzależniony od stopnia niepełnosprawności oraz rodzaju zatrudnienia. Często podawana jest corocznie ustalana podstawa dotycząca pełnego etatu, przy czym dotacje dotyczą także osób niepełnosprawnych zatrudnionych przykładowo na pół etatu. Firmy, która ubiegają się o dofinansowanie z PFRON, powinny wypełnić wniosek, który składany będzie w wojewódzkim urzędzie pracy, należy zawrzeć w nim dane osoby, stan zdrowia, planowane wsparcie, dotyczące przykładowo przystosowania schodów czy też drzwi wejściowych. Dodatkowo należy pamiętać, że dofinansowanie nie będzie dotyczyło umów cywilnoprawnych, dlatego pracodawcy chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne na umowę o pracę.

Dodatkowo zatrudnienie osoby niepełnosprawnej określone jest odpowiednimi przepisami, które mówią przykładowo, że nie może ona wykonywać pracy dłużej niż 8 godzin na dobę czy też 40 godzin tygodniowo. Natomiast w przypadku osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest to 7 godzin dziennie oraz 35 godzin tygodniowo.