• sob.. maj 21st, 2022

Biznesowy Blog

Poruszaj się sprawnie po biznesowych i prawnych ścieżkach.

Doręczanie korespondencji przez komorników sądowych

ByRedaktor

mar 22, 2022

Komornik sądowy to specjalny urzędnik państwowy, który jest uprawniony do wykonywania różnych czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego.

Tacy specjaliści wykonują różnego rodzaju orzeczenia sądowe, a także tytuły wykonawcze, postanowienia mające na celu zabezpieczanie spadku oraz inne istotne zadania (np. spis inwentarza, itp.). Oprócz tego komornicy zajmują się doręczaniem korespondencji sądowej, tworzeniem protokołów stanu faktycznego oraz nadzorują dobrowolnymi licytacjami publicznymi.

Doręczanie korespondencji przez komorników sądowych

Korespondencja i jej dostarczanie przez komornika sądowego

Na zlecenie sądu albo powoda, który został zobowiązany przez sąd, komornik może dostarczyć osobiście adresatowi różnego rodzaju pisma i zawiadomienia sądowe, procesowe oraz inne dokumenty z oznaczeniem daty i za potwierdzeniem odbioru. Może również stwierdzić, że adresat nie zamieszkuje pod podanym adresem. Komornik dokonuje takiego osobistego doręczenia w terminie 14 dni od otrzymania tego typu zlecenia. Koszt takiej czynności to 60 złotych.

Jeśli przy próbie doręczenia korespondencji, nie udało się zastać adresata, wówczas zadaniem komornika jest ustalenie czy osoba ta rzeczywiście zamieszkuje pod wskazanym adresem. Ma on więc prawo żądać informacji o zamieszkaniu adresata od innych osób zamieszkujących pod podanym adresem, sąsiadów, itp. Jeżeli adresat mieszka pod danym adresem, ale nie udało się go zastać, wówczas w skrzynce odbiorczej umieszczane jest odpowiednie zawiadomienie o próbie doręczenia z informacją o możliwości odbioru korespondencji w kancelarii komornika. Jeśli adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, wówczas korespondencja jest zwracana nadawcy ze stosowną informacją.

Wspomnianymi wyżej czynnościami zajmuje się kancelaria komornicza katowice oraz inni komornicy działający przy sądach rejonowych w różnych zakątkach naszego kraju. W wielu przypadkach adresaci celowo unikają odbierania korespondencji, dlatego warto pomyśleć o jej dostarczeniu przez komornika, który ma większe prawa i jest o wiele bardziej skuteczny w porównaniu z tradycyjnymi metodami.